Wzorek Małgorzata

Życiorys:

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K Norwida w Lublinie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, spec. z malarstwa. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie sztuki na UMCS. Obecnie zajmuje się twórczością w zakresie malarstwa i rysunku oraz działalnością pedagogiczną. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym. Ekspert MEN w zakresie przedmiotów artystycznych. Artystka brała udział w licznych plenerach malarskich, aukcjach charytatywnych, kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i zagranicą. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia za udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych.

Recenzja:

Prace Pani Małgorzaty są w pełni świadome i konsekwentnie realizowane w oparciu o własne warsztatowe doświadczenia i umiejętności. Znakomicie radzi sobie z tzw. malarstwem ” Małej formy” jak i realizacjami większymi. (…) minimalistyczny – zarówno format – jak i zakres zastosowanych środków formalnych ukazuje nam Małgorzatę jako twórcę dojrzałego i ukształtowanego sumą malarskich doświadczeń, poszukiwań własnego – adekwatnego osobowości i temperamentowi twórczego języka. To co szczególnie zwraca uwagę, to lekkość pastelowa, poetycka zmysłowość tych form malarskich. Wielki emocjonalny ładunek poszukiwań ładu i harmonii we własnej relacji ze światem. Wszystko to obfituje w tych dojrzałych cyklach – jako nostalgiczno – poetyckie w klimacie prace z cyklu Cisza”, światło”, wyjątkowo niewielkie formatem realizacje wrażeniowego zapisu (…). Pejzażem zatrzymanym w stonowanej kolorystycznej syntezie określającej Małgorzatę jako twórcę ze wszech miar dojrzałego świadomego swych malarskich poszukiwań.

Zbigniew Liwak – artysta grafik