Andała Marta

Życiorys:
Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Ukończyła Wydział Artystyczny UMCS w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika. Zajmuje się malarstwem olejnym, pastelem i rysunkiem. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Kazimierskiej Konfraterni Sztuki i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Zorganizowała kilkanaście wystaw indywidualnych oraz brała udział w wielu wystawach zbiorowych, w tym w cyklach związanych z imprezami: – Międzynarodowe Biennale Pasteli w Nowym Sączu, Kazimierskiej Konfraterni Sztuki oraz grupy artystycznej „Kontrast”.

Recenzja:

Marta Weronika Andała tworzy w różnych technikach malarskich: malarstwo olejne, ołówek ale najbardziej ukochała suchy pastel. To ta technika zdaje się szczególnie harmonizować z charakterem wyobraźni plastycznej artystki i najbardziej jej pozwala przelać swoje fantazje i marzenia na papier, na którym kompozycja staje się malarska, literacka i pełna tajemniczości. Pomaga jej w tym fakt, że posiada poetycką, lekko sentymentalną skłonność do kreowania baśni. Od początku swojej twórczej drogi prowadzi nieprzerwany dialog z naturą i ze swoją wyobraźnią, dzięki czemu wypracowała własną, indywidualną i oryginalną stylistykę wypowiedzi artystycznej i to dlatego w jej obrazach jest tyle do oglądania.

Artysta, malarz Leszek W. Niewiadomski