2011 – Wystawa Kazimierskiej Konfraterni Sztuki – Dom Chemika – Puławy