2010 – Wystawa Kazierskiej Konfraterni Sztuki BWA – Białystok